Politiske highlights

Siden 2012 har jeg fungeret som erhvervsdirektør, hvor en stor del af hverdagen er præget af lokal interessevaretagelse gennem politisk påvirkning. Det har givet mig et stort og vigtigt netværk blandt politikere og embedsmænd. Både lokalt og nationalt.

Danmark er et lille land, som skal fungere i en stadig mere og mere globaliseret verden. En aktiv udenrigspolitik er derfor nødvendig. I 2015 havde jeg fornøjelsen af en times lang dialog med den daværende amerikanske ambassadør Rufus Gifford, hvor jeg og tilhørerne kom helt tæt på vores amerikanske allierede.

I 5 år fungerede jeg som kredsformand for Venstre i Herning Nord, hvor finansminister Kristian Jensen er opstillet. Det gav et unikt indblik i hele Vestres organisatoriske setup, og hvor stor en rolle de frivillige kræfter spiller. Valgkampene fik også mine øjne op for vigtigheden af at man evner at forene de landspolitiske og de lokale interesser.