Tillidserhverv

2018 -                Næstformand Herningsholm Erhvervsskole

Herningsholm Erhvervsskole er arbejdsplads for cirka 400 medarbejdere og uddannelsesinstitution for de cirka 8.500 elever og kursister, der hvert år gør brug af Herningsholm Erhvervsskoles mange tilbud.

På skolen kombineres høj kvalitet i undervisningen med åbenhed og tillidsfuld respekt for eleverne. Skolen har de kompetencer og ressourcer, som sikrer, at uddannelsestilbuddene er blandt landets absolut bedste.

Herningsholm Erhvervsskole vil gerne gå i front med talentudvikling. Eleverne på både erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasium deltager derfor i flere nationale og internationale talentkonkurrencer.

 

2018 -                Bestyrelsesmedlem Erhvervsakademi MidtVest

EAMV er et moderne Erhvervsakademi med fokus på vækst og innovation, der har mere end 1.300 studerende og 70 ansatte. Akademiet tilbyder 14 videregående uddannelser og 19 efteruddannelser fordelt på 2 akademier beliggende i Herning og Holstebro. Fra sommeren 2018 udbydes ligeledes uddannelse i Skjern.

EAMV blev grundlagt i 2009 og har siden 2011 været en selvejende institution.  

 

2018 -                Bestyrelsesmedlem Innovatorium Herning A/S

INNOVATORIUM tilbyder attraktive kontorlejemål. Samtidig tilbyder vi et væld af værdifulde faciliteter og services, der skaber optimale vækstbetingelser for vores lejere. Vi er det perfekte miljø for nystartede og etablerede innovative vækstvirksomheder. INNOVATORIUM er beliggende i Birk - lige ved motorvejen og nærmeste nabo til TEKO og AU Herning. Her bor ca. 100 virksomheder/institutioner, og ca. 450 personer har deres daglige gang i huset.

 

2017 -                Formand Stafet for Livet Herning (Kræftens Bekæmpelse)

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling i kampen mod kræft.

 

2015 -                Bestyrelsesmedlem Dansk Erhvervsfremme

Dansk erhvervsfremme (DEF) er en landsdækkende, politisk uafhængig netværksorganisation, der blandt andet er finansieret gennem medlemmerne. Medlemmer er organisationer, der arbejder inden for enten erhvervsservice, generel erhvervsfremme eller erhvervspolitik samt forskellige interesseorganisationer.

 

2015 -                Repræsentantskabsmedlem MCH A/S

MCH er ét af Skandinaviens største og mest fleksible oplevelsescentre med et årligt besøgstal omkring 900.000 gæster.

Koncernen tæller MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank BOXEN. Tilsammen giver det perfekte rammer, hvad enten det drejer sig om et møde for 15 personer, en kongres for 2.000 deltagere, en fodboldkamp med 11.000 fans eller en messe for 50.000 gæster.

MCH er indbegrebet af oplevelser. Fra Skandinaviens største messer og kongresser til rock, teater, musicals og store sportsbegivenheder. Med flere end 500 arrangementer om året er MCH én af de førende aktører inden for oplevelser. Med professionelle og servicemindede medarbejdere, topmoderne faciliteter og en fælles mission om at skabe unikke oplevelser, hvor mennesker mødes.

 

2014 -                Bestyrelsesmedlem DAMRC

DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter for avancerede produktionsteknologier, der udvikler og omdanner den nyeste viden til praktiske løsninger i tæt samarbejde med universiteterne til gavn for danske industrivirksomheders globale konkurrenceevne.

 

2014 -                Bestyrelsesmedlem Midtjysk Lederforum

Midtjysk Lederforum er et netværk for virksomhedsledere i det midtjyske område dedikeret til opgaven med at lede Midtjylland mod fortsat fremgang.

Netværket skal ikke bare være et regionalt forum, hvor regionens erhvervsledere kan mødes og udveksle viden, erfaring og kontakter på tværs af brancher og interesser. Det er også Midtjysk Lederforums ambition at bringe det globale perspektiv på fremtidens muligheder og udfordringer for virksomheder og virksomhedsledere ind i netværket.

Inspiration, provokation, opfordring og udfordringer af medlemmerne er således en fast del af dagsordenen i Midtjysk Lederforum med regionens fortsatte vækst som den klare målsætning.

 

2014 – 2018     Bestyrelsesmedlem Herning HF & VUC

Herning HF & VUC er en spændende uddannelsesinstitution med et stort udbud af uddannelser og kurser:

 • 2- årig HF-uddannelse
 • Studenterkursus i et 2-årig forløb (dog ikke nyt hold i 2013)
 • 2-årig HF-uddannelse for unge med Aspergers syndrom
 • HF-enkeltfag på gymnasialt niveau
 • AVU (Almen Voksen Uddannelse) svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse
 • FVU (Forberedende Voksen Undervisning) dansk og matematik på grundlæggende niveau
 • Ordblindeundervisning
 • Virksomhedsrettede kurser

På det 2-årige HF og Studenterkursus går der ca. 390 unge kursister, mens ca. 1.500 voksne i alle aldersgrupper i ugens løb fylder VUC-holdene. 

 

2013 – 2014    Medlem af Vækst taskforcen Ringkøbing-Skjern

Vækst taskforcen udarbejder årligt en vækstredegørelse, hvor de gør status på udviklingen i samfundet og implementeringen af vækstpolitikken. Taskforcen referer til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Viden og Strategi er tovholder å taskforcen og vækstredegørelsen.

2012 – 2014     Næstformand Den erhvervsdrivende fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter

RFI-Fonden har til formål at styrke danske virksomheders innovationsevne gennem innovations-, inkubations-og iværksætterstøttende aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til:

 • At eje og udleje et innovationscenter i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • At forestå drift af et innovationsmiljø, der i form og indhold understøtter virksomhedsudvikling
 • At etablere og vedligeholde netværk med henblik på at øge anvendelsen af forskningsbaseret viden som innovationsdriver i områdets virksomheder
 • At udvikle, formulere og kommunikere ny viden om virksomhedsudvikling og erhvervsfremme.

Endvidere skal fondens have til formål at op-/udbygge og drive eller bistå med op-/udbygning og drift i Ringkøbing-Skjern Kommune af et uddannelsesmiljø og et vækstmiljø, der bidrager til klyngedannelse og etablering af netværk, herunder særligt netværk mellem erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Fonden kan eksempelvis bistå i denne sammenhæng ved at stille lokaler og andre faciliteter til rådighed for formålet. Opfyldelsen af dette formål skal så vidt muligt ske i samspil med fondens øvrige formål beskrevet ovenfor.

Fonden kan udføre almindelige erhvervsmæssige aktiviteter med henblik på at fremme formålet eller med henblik på at skabe indtægter til brug for fremme af formålet.

 

2012 – 2014     Medlem af Vidensudvalget Ringkøbing-Skjern

Udvalget arbejder med:

 • at udvikle, vedtage og årligt revidere en handlingsplan for implementering af kommunens videnstrategi.
 • at formulere og indstille bevillingsansøgninger til kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg.
 • efter behov at nedsætte styregrupper til styring af indsatser under videnstrategien.

 

2012 – 2014     Medlem af Energirådet Ringkøbing-Skjern

Arbejder med at omstille Ringkøbing-Skjern Kommune til 100 procent vedvarende energi er forankret i Energirådet. Det består af erhvervs- og organisationsfolk samt politikere og embedsmænd fra kommunen. Rådet rådgiver Økonomi- og Erhvervsudvalget og er med til at inspirere omgivelserne og sprede viden om vedvarende energi.

 

2012 – 2014     Bestyrelsesmedlem Vestjysk Lederforum

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder, og deltagelse i foreningens arrangementer forudsætter medlemskab. Foreningen har til formål at styrke netværktet og udvekslingen af erfaringer og viden mellem erhvervsledere i Vestjylland.

 

2009 – 2014     Formand Kredsbestyrelsen Venstre Herning Nord

Organisatorisk bagland for finansminister Kristian Jensen, næstformand for Venstre.

Kampagneleder for Kristian Jensens valgkamp under valg til Folketinget.

 

2007 – 2011     Bestyrelsesmedlem Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (Senest formand)

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling er en lokal erhvervsforening, med fokus på netværk og erhvervsudvikling i det Aulum-Haderup området.