Erhverv

2014 -                Erhvervsdirektør Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er en medlemsbaseret privat erhvervsforening, som tæller mere end 675 medlemmer. 

Vi stiller en lang række ydelser til rådighed for vores medlemmer og øvrige virksomheder i de to kommuner. Vi faciliterer en række netværk, som skaber vidensdeling og forretningsmuligheder for vores medlemmer. Vi inspirerer virksomhedsledere og klæder dem på med den seneste viden på en lang række områder. Vi bygger bro fra iværksættere og virksomheder til en lang række rådgivere og støttemuligheder.

Gennem vores tætte dialog med politikere lokalt, regionalt og nationalt påvirker vi beslutningsprocesser og klæder politikerne på til at træffe de rigtige beslutninger. Beslutninger som skal sikre iværksættere i området de bedst mulige betingelser for at etablere egen virksomhed, og sikre mere etablerede virksomheder de bedst mulige rammebetingelser til at drive virksomhed.

I Herning og Ikast-Brande området har vi aldrig fået tingene foræret, men gennem en lang tradition for at løfte i flok har vi alligevel formået at skabe en udvikling, som bliver bemærket landet over. I den udvikling har Erhvervsrådet spillet en central rolle og agter også at gøre det fremover. Det kan imidlertid kun lade sig gøre gennem en solid opbakning fra erhvervslivet til Erhvervsrådet.

 

2014 – 2018     Adm. direktør Innovatorium Herning A/S

INNOVATORIUM tilbyder attraktive kontorlejemål. Samtidig tilbyder vi et væld af værdifulde faciliteter og services, der skaber optimale vækstbetingelser for vores lejere. Vi er det perfekte miljø for nystartede og etablerede innovative vækstvirksomheder. INNOVATORIUM er beliggende i Birk - lige ved motorvejen og nærmeste nabo til TEKO og AU Herning. Her bor ca. 100 virksomheder/institutioner, og ca. 450 personer har deres daglige gang i huset.

 

2012 – 2014     Erhvervsdirektør Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er en medlemsbaseret forening med opbakning fra mere end 400 lokale virksomheder. Vi arbejder aktivt for at løse erhvervsserviceopgaver for virksomheder i Ringkøbing-Skjern kommune og bidrager til at udvikle rammerne og mulighederne for områdets erhvervsliv.

Den konkurrencedygtige virksomhed, har i dag behov for den rigtige arbejdskraft, moderne infrastruktur og attraktive rammer med hensyn til bosætning, handel og kultur. Disse og mange andre faktorer, er alle rammevilkår som virksomhederne selv kan påvirke, ved at arbejde sammen.

Erhvervsrådet arbejder tæt sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune for at skabe lokale rammer for at udnytte globale muligheder. Der arbejdes målrettet med at forbedre virksomhedernes oplevelse af de lokale rammebetingelser. Der satses således på, at smidiggøre og kvalitetsudvikle virksomheders muligheder for at udvikle sig.

Ved at satse på lokale styrker søges skabt en erhvervsudvikling, hvor området bliver et element i virksomhedernes forretningsmodeller. Det får styrkepositionerne til at ”vokse” og skaber grobund for stabile klynger. Det bevirker også en erhvervsmæssig forankring, der stiller området bedre i globale krisetider.

 

2009 – 2012     Kommunikationschef Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

I samarbejde med Erhvervsrådets direktør ansvarlig for den erhvervspolitiske indsats.
Initiativtager og ansvarlig for ledernetværket, ERHVERVS:net.
Fokus på initiativer der gør Erhvervsrådet interessant for områdets virksomheder.
Ansvarlig for Erhvervsrådets markedsføringsindsats, herunder redaktør på magasinet INFO:rama.
Udvikling og gennemførsel af events.

 

1994 – 2008     Forskellige salgs- og marketingsrelaterede jobs

1991 – 1993     Premierløjtnant af reserven i Hæren