Mærkesager

Danmark i balance

Danmark er ét land, og alle bidrager til fællesskabet. Derfor skal statslige investeringer og forbrug også tilgodese alle egne af landet. Det skal bidrage til bosætning, understøtte erhvervsudvikling, sikre øget uddannelse og skabe lige adgang til eksempelvis kulturoplevelser.

Respekt for fagligheden

I Danmark har vi i alt for mange år skabt unødigt bureaukrati og regeltyranni. Vi skal have tilliden tilbage og stole på fagligheden hos den enkelte borger. Om det er hos landmanden eller SOSU-assistenten, så skal friheden højnes og tjek-skemaerne mindskes.

Et konkurrencedygtigt erhvervsliv

Erhvervslivet er livsnerven i ethvert samfund og skal derfor sikres de bedst mulige vilkår for at kunne agere konkurrencedygtigt i en verden, som præges af konstant øget globalisering. Der skal stilles rimelige krav, men ikke sættes unødige hindringer i vejen for det frie initiativ.

Udenrigspolitik

Danmark skal føre en aktiv udenrigspolitik. Når USA truer med handelshindringer, når Storbritannien melder sig ud af EU og når Rusland annekterer Krim-halvøen, så påvirker det hele det danske samfund. Vi skal derfor engagere os fuldt ud i EU, NATO og FN.

Udlændingepolitik

Udlændingedebatten og -politikken skal nuanceres. Vi skal føre en stram flygtningepolitik, men behandle de der er her anstændigt. Vi skal sikre at danske statsborgere kan finde deres ægtefælle i hele verden. Vi skal gøre det mere enkelt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Et toptunet velfærdssystem

I et land med et rekordhøjt skattetryk skal vi konstant stræbe efter et velfærdssystem i verdensklasse. Her skal borgeren sættes i centrum, og forskellige fagligheder spille sammen. Borgerne skal behandles som selvstændige individer og mødes med princippet om ”hjælp til selvhjælp”

Lokale mærkesager

For at vinde gehør for lokale mærkesager på Christiansborg er det vigtigt at samle bredest mulig opbakning og formå at bringe sagen ind i en national sammenhæng.

  • En infrastruktur, der understøtter vækst og udvikling, herunder opgradering af A15
  • God mobil- og bredbåndsdækning til alle
  • Tryghed gennem lokalt sundhedsfagligt beredskab

Lokale mærkesager

  • Nationalpark Skjern Å – med frivillighed for lodsejere
  • Højspænding etableres med respekt for natur, borgere og produktionsjord
  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • Respekten tilbage til producerende erhverv
  • Færre lovmæssige benspænd for turismeerhverv

Politik er ikke et onemans show, men i høj grad en holdindsats