Landsbyer i panik – S forslag ødelægger sogne

Forældre vælger tilsyneladende i stigende omfang fri- og privatskoler. Det er et problem, mener Socialdemokratiet, som derfor vil skære i statens støtte til friskolerne, hvis de kommer til magten.

Det betyder imidlertid, at børn fra små samfund skal presses til en længere skolevej og ind i større skoler.

Et tiltag, der vil ødelægge de små sogne, siger Ole Kjær, fungerende formand for Ølstrup Skole.

Landsbyen dør uden skolen

- Hvis vi mister skolen, lukker vores samfund på landet.

- Et lokalsamfund som Ølstrup har brug for en skole for at fungere som et aktivt og attraktivt samfund, siger Ole Kjær.

Han peger på, at al aktivitet hænger sammen omkring skolen, såsom borgerne, idrætten og samarbejde med den lokale brugs.

Uden skolen vil huspriserne falde, og bankerne blive mindre tilbøjelige til at yde lån.  

- Vi har brug for en stærk skole og en stærk brugs. I landsbyerne er vi afhængig af hinanden, pointerer Ole Kjær.

Forældre kan ikke betale mere

Også skoleleder Peter Rask fra Ølstrup Friskole mener, at det ikke er realistisk at forældrene kan betale mere.

Han vurderer, at Ølstrup Friskole kan miste 10-15% af sine i dag cirka 50 elever, hvis egenbetalingen på baggrund af forslaget fra S hæves yderligere.

- Skolen vil få færre børn, og vi vil ikke kunne opretholde skoletilbuddet, siger Peter Rask.

Fra frie skoler til ghetto skoler

Forslaget fra Socialdemokraterne vækker harme hos Kenneth Mikkelsen, folketingskandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern.

- Det skader ambitionen om et Danmark i bedre balance og vil skabe spøgelsesbyer og skoleghetto’er for rige folks børn.

- Formålet med en bedre balance er at styrke vores landsbyer og yderområder, og det vil jeg kæmpe for sker, siger Kenneth Mikkelsen.

Han pointerer, at det frie valg om fri- og efterskoler i øvrigt altid har været en værdifuld kulturtradition i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Det handler basalt set om, vi dyrker et menneskesyn, der udligner sociale skel og slagsider.

- Jeg ønsker at fri- og efterskoler er til for alle, og ikke kun for de økonomisk velstillede, fastslår Kenneth Mikkelsen. 

FAKTA

Koblingsprocenten angiver, hvor stort et tilskud en fri grundskole modtager for hver elev, ud fra den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen tre år tidligere.

I øjeblikket ligger koblingsprocenten på 76 procent.

Koblingsprocenten har ændret sig flere gange de seneste år. I 2010 var den på 75 procent. I 2014 og 2015 faldt den til 71 procent, inden det gradvist igen er steget til 76 procent.

Koblingsprocenten udregnes på baggrund af hvad folkeskoleelev koster i landsgennemsnit pt. kr. 65.000.
Det betyder, at friskolerne altså får 75 % af det beløb, hvilket svarer til ca kr. 44.000 per elev.

Specifikt vil forslaget fra S reducere driftstilskuddet på Ølstrup Friskole med 141.000 kroner. For samtlige friskoler i Ringkøbing-Skjern formodes reduktionen af Socialdemokratiets forslag at beløbe sig til knapt kr. 4.2 millioner.